Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery

طراحی محصول

 

طراحی محصول چیست ؟

طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می‌کنند. طراحان محصول، ایده‌ای را در ذهن خود تصور می‌کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می‌کنند. این طراحان با مسائلی از قبیل فن آوری، ارگونومی، قابلیت کاربری، دانش مواد و کیفیت سروکار دارند.

 

 

 

 

دیدگاه کارگاه طراحی صبا در مورد طراحی محصول چیست ؟

با توجه به وجود جامعه مصرف گرا و اندكي آينده نگري ، پرواضح است كه عوامل طراحي در محصولات پيچيده تر شده و مواردي نظير بررسي بازار، بررسي پروسه توليد ،بررسي  مواد، بررسي زيبائي و …. از شاخص هاي طراحي يك محصول خوب به شمار مي آيند. با توجه به روند رو به صعود سيستم هاي توليدي و نيازهاي آنها و حجم زياد كارهاي موجود ، کارگاه طراحي صبا با در اختیار داشتن کادری متشکل از طراحان صنعتی  و با به کارگیری اصول علمی طراحی صنعتی آماده کلیه ارائه خدمات مربوط به آن مي باشد. مهم ترین جنبه طراحی محصول کشف نیازهای مشتریان و پرداختن به آنهاست . بررسی قابلیتهای متعدد یک محصول، هزینه یابی، مشخص کردن

استراتژی رقابت با محصولات دیگر، مهندسی ارزش، گسترش عملکرد کیفیت و ... از فعالیتهایی است که در روند طراحی محصول وجود دارند و بر اساس مسئله تعریف شده دارای ارزش خاص خود هستند.

 

 

 

کارگاه طراحی صبا میتواند خدمات زیر را انجام دهد :

 

طراحی محصول

طراحی مجدد محصول

مهندسی معکوس

ساخت انواع مدل و ماکت

ساخت پروتوتایپ

مدل سازی سه بعدی مجازی

پرینت 3بعدی