نمونه کارهای طراحی غرفه نمایشگاه

نمونه کارهای "طراحی نمایشگاهی"  کارگاه طراحی صبا از بدو تاسیس (سال 1379) تا کنون  :